Email: vasantakfi@rediffmail.com

Contact No: +91-542-2441187, 2440408

Accredited by NAAC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

p>Accredited by NAAC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

News Papers

The Library has subscribes following newspapers:

  • Rashtriya Sahara (Hindi)
  • DanikJagran (Hindi)
  • Hindustan (Hindi)
  • Amar Ujala (Hindi)
  • Times of India (English)
  • The Hindu (English)
  • Employment News (English)