Email: vasantakfi@rediffmail.com

Contact No: +91-542-2441187, 2440408

Accredited by NAAC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

Accredited by NAAC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

Hindi Corner

# Title Link
1 हिन्दी डिक्शनरी View
2 हिंखोज डिक्शनरी शब्दमाला View
3 हिन्दी शब्दतंत्र View
4 हिन्दी विक्षनरी View
5 हिन्दी विकिपीडिया View

हिन्दीऔर संस्कृत की मुख्य ऑनलाइन पत्रिकाएँ

# Title Link
1 अभिव्यक्ति View
2 आधारशिला View
3 अनुभूति View
4 अरगला View
5 भारत दर्शन View
6 गीता-कवित View
7 हिंदी चेतना View
8 हिन्दी साहित्य दर्पण View
9 हिन्दी समय View
10 कान्तिपत्रिका View
11 कथाबिम्ब View
12 कविताकोश View
13 मधुमती View
14 नवनीत View
15 प्रतियोगिता दर्पण View
16 पाखी View
17 साहित्य शिल्पी View
18 साहित्य कुंज View
19 संस्कृतई-पुस्तक View
20 सृजनगाथा View
21 रचनाकार View
22 योजना View

अन्य / सभी

# Title Link
1 हिन्दयुग्म View
2 हिन्दीनेस्ट View

हिन्दी भाषा में अन्य संग्रह

# Title Link
1 भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिकअनुसंधान पत्रिका View
2 विज्ञानप्रगति View
3 अन्विक्षिकी View
4 पञ्च्जंय View
5 एलेक्ट्रॉनिकी View
6 गर्भनाल View
7 कृषिका View
8 स्त्रोत View
9 अनौपचारिका View
10 जनजनतक View
11 नवनीत View
12 शोधसंचयन View

URDU CORNER

# Title Link
1 Rekhta View
2 Language tools View
3 Urdu Books View
4 Urdu Magazines View